Priser

PRISER

Här nedan ser ni priserna vi tar. (fr.o.m 1/4-2022)


Arvode Träning


Träning: 240,00 kr

Inackordering/vila: 210,00 kr

Tävlingsarvode är 10% på eventuella prispengar.


Unghäst


Unghäst 2års ålder fram till premielopp: 240,00 kr

Unghäst 1års ålder under inkörning: 240,00 kr

Föl/unghäst upp till 1års ålder (egen box) 210,00 kr


Arvode Avel


Inackordering Märr med föl upp till 3mån ålder: 210,00 kr

Inackordering Märr med föl upp till 7mån ålder: 220,00 kr

Inackordering Märr utan föl: 200,00 kr


Alla priser är exkl moms och per dag

I arvodet ingår: Daglig skötsel/tillsyn och foder. För föl/unghästar ingår även socialträning.


Övriga kostnader:


  • Veterinär
  • Hovslagare/Hovvård
  • Skor (sulor)
  • Täcken
  • Equiterapeut
  • Kiropraktik
  • Alla resor (45kr/mil ex moms) till/från tävling, veterinär ect.Avel

I avelsavtalet ingår fölövervakning i den mån det går.

Vi har som policy att vaccinera avelsston mot abortvirus i månad 5, 7 och 9 samt avmaskning och stelkrampsvaccin i slutet av dräktigheten.

Avvänjning av föl sker successivt från 6månaders ålder. (Beroende på individ)